As Oy / KOy tiedotteet ja kutsut sähköpostitse?

Huomasin ja osallistuin twitterissä keskusteluun:

”Uusi” Asunto-osakeyhtiölaki (22.12.2009/1599) on mahdollistanut sähköisen asiakirjojen ja kutsujen toimittamisen jo vuodesta 2009 lukien.

21 §

Kutsutapa

Kirjallinen kokouskutsu on toimitettava jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka postiosoite on yhtiön tiedossa tai joka on ilmoittanut yhtiölle sähköpostiosoitteen tai muun tietoliikenneyhteyden kutsun toimittamista varten.

Kysymys on enemmänkin siitä, mitä osakkaat haluavat? Tuleeko kutsut/osakastiedotteet etanapostissa vai sähköpostissa?

Kysykää ja vaatikaa isännöitsijää toimittamaan materiaalit sähköpostitse, isännöitsijöillä on ollut aikaa sopeutua tähän muutokseen jo yli kuusi vuotta!