Iso Roobertinkadun yleisötilaisuus

Helsingin kaupungin rakennusvirasto  valmistelee Ison  Roobertinkadun peruskorjausta. Tavoitteena on saneerata kävelykatu viihtyisäksi ja  toimivaksi kauppakaduksi.  Kaupunkikuvallisesti tavoitellaan laadukasta sekä paikan historiaa ja Helsingin kaupungin julkisten ulkotilojen tunnuspiirteitä kunnioittavaa  lopputulosta. Peruskorjaushanke on pilottikohteena investointien ilmastovaikutuksia arvioivassa hankkeessa ja Ilmastokatu-hankkeessa. Ennen  suunnittelun  aloittamista,  elokuussa  2015,  järjestettiin  työpaja alueen  toimijoiden kesken. Nyt  suunnitelmat  ovat edenneet ja järjestetään yleisötilaisuus jossa esitellään suunnitelmaluonnokset.

YLEISÖTILAISUUS
torstaina  3.12.2015 klo  17–19 (suunnitelmien  esittely klo  17.30) Astoria-salissa (Iso  Roobertinkatu 14)
Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua  30.11.–7.12.2015 rakennusviraston internetsivuilla www.hkr.hel.fi/suunnitelmat.

Toivomme  saavamme  mahdolliset  mielipiteet siitä  7.12.2015 mennessä. Katusuunnitelmat  valmistuvat  tammikuussa  2016 ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa  kesällä 2016.  Ennen katusuunnitelmien hyväksymistä  yleisten töiden  lautakunnassa  suunnitelmat ovat virallisesti  nähtävillä  kahden  viikon  ajan  rakennusviraston  asiakaspalvelussa  ja  verkkosivuilla. Nähtävillä  olosta  ilmoitetaan  lehdissä  ja  kirjeitse  suunnittelualueen  kiinteistöille.  Nähtävillä  olon jälkeen yleisten töiden lautakunta päättää  katusuunnitelmaehdotuksen hyväksymisestä.
Lisätietoja ja palauteosoite: Rakennusvirasto Katu- ja puisto-osasto Tomas Palmgren tomas.palmgren@hel.fi p. 09 310 38586 PL 1515 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Ramboll  Finland  Oy Helmer  Berndtson helmer.berndtson@ramboll.fi p. 040 506 0499