Sisäasiainministeriön ohje: Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta

Uuden pelastuslain mukaan taloyhtiön hallituksen vastuulla on laatia pelastussuunnitelma yhdessä asukkaiden kanssa.

Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme huoneistoa. Jos kotitalossa ei ole ollut pelastussuunnitelmaa ennestään, se on laadittava kesäkuun 2012 loppuun mennessä. Jos pelastussuunnitelma on ollut ennenkin, se tulee päivittää uuden pelastuslain mukaiseksi kesäkuun 2013 loppuun mennessä.

Asukkaiden mukaanottaminen tarkoittaa kyselyä asukkaille ja pelastuskatselmus.

    Kyselyssä asukkailta kysytään heidän huomaamiaan riskipaikkoja talossa ja selvitetään onko tarvetta lisätiedottamiseen turvallisuusasioissa.

    Isännöintiliitto on tehnyt hyvän yhteenvedon, mitä esimerkiksi asukkailta voi kyselyssä kysyä.
    Pelastuskatselmus tehdään asukkaiden kanssa kiertämällä koko asuinympäristö läpi. Katselmuksella käydään läpi mm. savunpoistoluukut, poistumistiet, mahdolliset vesisulut ja pelastussuunnitelman mukainen kokoontumispaikka.

Tästä Sisäasiainministeriön ohjeeseen.