Viestintäsuunnitelma

Asukkaiden ja isännöitsijän välinen kuilu on monesti suuri vain siksi, ettei keskeisiä yhteistyön tekijöitä ole selkeästi sovittu.

Viestintä tuottaa harmaita hiuksia monella tapaa

  kenen vastuulla viestintä missäkin tapauksessa on (huolto, isännöitsijä, hallitus, asukas)?
  millä aikataululla viestintä toteutetaan?
  kenelle viestintä suunnataan missäkin tapauksessa?
  kuinka varmistetaan viestin perillemeno / huomioiminen?
  mitä viestintäkanavia voidaan käyttää?

Viestintäsuunnitelma on väline, jolla sekä isännöitsijä, asukkaat että huoltoyhtiö tietävät ”talon tavat”.

Viestinnän suunnittelussa huomioitavia seikkoja:
1. Tavoitteet

  As Oy:n toiminnot pyörivät hyvin pitkälle vuosittain samojen asioiden ympärillä.
  Yhtiökokoukset, hallituksen kokoukset, pihan kunnostustalkoot, korjaukset jne.
  Vuosittain tapahtuville asioille voi tehdä yksinkertaisen vuosisuunnitelman:

  Ajankohta Viestittävä asia Kuka vastaa Viestintäkanavat
  Helmikuu Hallituksen taloudellinen info edellisen vuoden tilikaudesta hallituksen pj. + isännöitsijä kirjoittaa, isännöitsijätoimisto jakaa Jakelu postiluukuista + isännöitsijätoimiston talokohtainen www

  Viestinnän tavoitteissa huomioidaan myös PTS-suunnitelman tavoitteet.
  Viestinnän painopistealueet johdetaan suoraan PTS-suunnittelusta, energiatehokkuutta korostavassa talossa viestinnässä huomioidaan kulutustietojen infoaminen ja toimenpideohjeiden jakelu energiansäästön näkökulmasta.

2. Kohderyhmät ja vastuuhenkilöt

  Asukkaat
  Omistajat
  Hallitus
  Isännöitsijä
  Palveluntuottajat (huolto, sähkölaitos, kaukolämpö, tilintarkastus ym.)
  Viranomaiset

3. Viestintäkanavat

  Postiluukusta jaettava tiedote
  Ilmoitustaulut porraskäytävässä
  Talon omat internetsivut (esim.
  Isännöitsijätoimiston talokohtaiset internetsivut
  Kirje
  Tekstiviesti

  Uusi Asunto-osakeyhtiölaki mahdollistaa myös sähköposten keinojen (SMS / email) käyttämisen virallisessa viestinnässä. Asiasta kannattaa keskustella isännöitsijän kanssa.

  Yhteisesti (kirjallisesti) sovittavat pelisäännöt auttavat yhteistoimintaa asunto-osakeyhtiön hallinnossa.