As Oy Strategiatyö => PTS

 

Uusi laki on muuttanut ja tulee muuttamaan alan toimintakenttää ja AsOy hallintoa.

Asunto-osakeyhtiöiden ongelmana on yleisesti ollut hatara ja välillä asiantuntematonkin hallinto.
Myös hallituksen jäsenet vaihtuvat joskus enemmänkin kuin usein.
Omistuspohjassakin tapahtuu joka vuosi muutoksia.

Kuinka hallitsemme ja varmistamme kotimme arvon säilymisen ja asunto-osakeyhtiön hyvän hoidon tulevina vuosina?

Kuinka voisimme minimoida muutokset tai vaikutukset, jotka aiheutuvat hallituksen vaihdoksista, omistajien vaihtumisesta tai muutosta vastustavista uusista osakkaista?

Seuraavassa yksi vaihtoehto:

Hallituksen, isännöitsijän ja asukkaiden yhteistyönä talolle tehdään suunnitelma tulevaisuudesta.

Suunnittelussa on kolme ulottuvuutta.

  1. TPTS => Todella pitkän tähtäimen suunnittelu (aikajakso n. 10 – 15 vuotta)
  2. PTS => Pitkän tähtäimen suunnittelu (aikajakso n. 5-7 vuotta)
  3. LTS  => Lyhyen tähtäimen toimintasuunnittelu (aikajakso n. 2-3 vuotta)

 

Avataan jokaista otsikkoa hiukan tarkemmin:

  • TPTS

Mihin tavoitteeseen tai tavoitteisiin yhtiötä ollaan johtamassa?

Esimerkiksi: As Oy Linnunsiipi on vuonna 2030 vastaavaan verrokkiryhmään verraten alueen / kaupunginosan energiatehokkain kiinteistö jossa asumisviihtyvyyden ja energiatalouden yhteensovitus on onnistuttu yhdistämään kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi (= edullinen hoitovastike).

TPTS:n pitää asettaa johdolle (hallitus + isännöitsijä) haasteita, mutta se ei voi olla myöskään mahdoton.

TPTS teemoja voivat olla; energiatehokkuus, lapsiystävällisyys, asumisviihtyvyys, korjaukset tai vaikka hiilijalanjälki.

  • PTS

Millaisilla toimenpiteillä TPTS:n tavoitteen mukaisiin toimenpiteisiin päästään?

 

PTS suunnittelun lopputulos on konkreettiset tehtävät, joiden perusteella TPTS tavoitteeseen päästään.

Esimerkiksi: As Oy Linnunsiiven tulevassa ikkunakorjauksessa ja sen materiaalivalinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota ikkunoiden energiatehokkuuteen. Putkikorjauksen suunnittelussa huomioidaan energiaa säästävät kalusteet sekä yhteistyö samanikäisen naapuritalon kanssa. Lisäksi talon veden-, sähkön- ja lämmönkulutusta seurataan reaaliaikasella tuntimittauksella. Mahdollisiin poikkeamiin puututaan viimeistään kahden arkipäivän kuluessa.

PTS on hyvä päivittää vastaamaan mahdollisesti muuttunutta nykytilannetta vähintään 1-2 vuoden välein.

PTS vastaa ja myötäilee myös samalla uuden As Oy lain mukaista tulevien korjausten suunnitelmaa.

  • LTS

Toimintasuunnitelmassa kerrotaan aikataulu PTS suunnittelun tehtäville.

Esimerkiksi: Ikkunakorjauksen suunnittelutyö aloitetaan ensi vuonna ja korjaukset tehdään suunnittelua seuraavana vuonna. Putkikorjauksen yhteistyöneuvottelut naapuritalojen kanssa aloitetaan vielä tämän vuoden aikana. Yhteistyön laajuuden selvityksen jälkeen, aloitamme suunnittelutyöt putkiremontista.

Kuinka tällainen suunnittelu olisi sitten tehtävä?

Suunnittelun tekemiseen on varattava riittävästi aikaa ja resursseja. Yhtiökokouksessa suunnittelulle voi nimetä työryhmän tai päättää suunnittelun avustavien töiden ostamisesta ulkopuoliselta yritykseltä. Hallitukselle ja isännöitsijälle tätä vastuuta ei voi siirtää.

Yhtenä tärkeimpänä onnistumisen edellytyksenä on, että kaikille talon asukkaille annetaan mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä talon tulevaisuudesta.

Suunnittelun lopputulemana voi syntyä talolle kokonaan oma ”identiteetti”, asukkaat ja omistajat tietävät mihin asuminen ja omistaminen tähtää.

Suunnittelun hyväksyminen

Suunnittelun lopputulos viedään hyväksyttäväksi yhtiökokoukseen.

Hyväksyttyä suunnitelmaa käyttää hyödykseen mahdollisesti vaihtuva isännöitsijä, vaihtuvat hallituksen jäsenet, asuvat asukkaat sekä asunnon ostoa talosta haaveilevat asukkaat. Hyvä suunnittelu takaa, että jokaisella taloyhtiön asioita hoitavalla henkilöllä on selkeä kuva yhtiön tulevaisuudenkuvasta ja tavoitteesta.