Oikeusministeriön opas ilmoitusvelvollisuudesta ja kunnossapidon maksuista

Oikeusministeriön opas kunnossapito- ja muutostöitä koskevasta asunto-osakeyhtiön osakkaan ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoituksen käsittelystä perittävistä maksuista ilmestyi 13.12.2010.

Oikeusministeriön sivuille